Kubernetes Administration

Wanneer je gebruik maakt van kubectl om je Kubernetes cluster te beheren, en je wilt bijvoorbeeld een selectie maken van pods die een andere status hebben dan running dan kun je gebruik maken van de field selector. Dit argument maakt het mogelijk om snel meerdere bijvoorbeeld gecrashte pods te killen:

kubectl get pods –field-selector=phase.status!=Running

kubectl delete pods –field-selector=phase.status!=Running

Geef een reactie